Melcior Arcarons “Quin model d’FP Dual necessita Catalunya?”

Seminari “FP Dual a Catalunya: Quin model d’FP Dual necessita Catalunya?” celebrat el 19 de novembre de 2014. Entre d’altres, hi ha participat: Òscar Valiente, professor de la Universitat de Glasgow; Philipp Gonon, professor de la Universitat de Zurich; Melcior Arcarons, Director General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial; Tobias Wolfgarten, Gerent de Projectes de Cooperacions Bilaterals de l’oficina Alemanya per a la Cooperació Internacional en l’Educació i Formació Professionals (GOVET); Àlex Fabra, Director de Sector Públic d’Everis; Ricard Coma, Director gerent de l’Escola Pia Nostra Senyora de Barcelona. Per a més informació www.fbofill.cat, #fpdual

Les preguntes- motor del seminari han estat: Com aconseguir un model de FP dual de qualitat per a Catalunya? Quins són les principals oportunitats i limitacions per l’expansió de l’FP DUAL a Catalunya? Quins són els elements fonamentals que poden assegurar la qualitat del model? Què ha d’aportar l’empresa a la FP dual? Es econòmicament rendible la formació dual per l’empresa? Poden totes les empreses formar els seus treballadors? Com avaluem l’aprenentatge a l’empresa? Quines millores aporta la FP dual a l’aprenentatge i ocupabilitat dels joves? Quins incentius tenen els alumnes per participar en la FP dual? Quins estàndards d’aprenentatge s’han d’aplicar i qui defineix els estàndards en la relació a la FP DUAL? Quines oportunitats aporta l’FP DUAL als seus alumnes en termes d’inserció laboral? Quina és la modalitat de remuneració més adequada?

Related Posts