Making Of – Relació Oberta PART 1

Relació Oberta https://www.youtube.com/watch?v=ueW9D2yUiTk

Actuació
SARA MARTÍN
MARC ROVIRA

Càmera i So
URI XAUBET
MARC ROVIRA

Edició
Direcció
Producció
Adaptació de guió
MARC ROVIRA

Data de rodatge
2022-07-11

Related Posts