Making Of – L’home que no sabia entendre un “No”

L’home que no sabia entendre un “No” https://www.youtube.com/watch?v=RcMwe9IEXuM

Actuació
SARA MARTÍN
MARC ROVIRA

Càmera i So
URI XAUBET

Edició
Direcció
Producció
Adaptació de guió
MARC ROVIRA

Data de rodatge
2022-07-11

Related Posts