Magdalena 2019

Anar a Magdalena a veriuar coses, era lo que tots havien fet però ningú tornava podent recordar res… Jo sí, perquè era de matí i ho vaig poder gravar. En dos baixes i gravant!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.