LSC – Congelador

Vocabulari bàsic de la llengua de signes catalana (LSC) http://llengua.gencat.cat/LSC_vocabulari
Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura. Amb la col·laboració de FESOCA

Related Posts