Llibre_Org_matèria-Calor.Act 32 pag24) Q per fondre 200g de Pb a 25C

Problema de Calor amb canvi de Tª i canvi d’estat.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.