Llengua catalana. Trobada de Centres d’Autoaprenentatge

Llengua catalana. XIII Trobada de Centres d’Autoaprenentatge.
Universitat de Barcelona Edifici Històric, 31 de maig i 1 de juny de 2007.
Més informació: http://www.gencat.cat/llengua/autoaprenentatge

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.