L’home que no sabia entendre un “No”

Els homes sovint tenen dificultats per entendre el que diuen les dones, sobretot quan diuen que “no”. És que no sempre és no, com tothom sap. A vegades el “no” significa en realitat: “en absolut”, “en cap moment”, “mai”, “marxar”, “renunciar” o “deixar-la en pau”.

Actuació
SARA MARTÍN
MARC ROVIRA

Càmera i So
URI XAUBET

Edició
Direcció
Producció
Adaptació de guió
MARC ROVIRA

Related Posts