L’entrevista de la Gossa Sorda a París mai publicada – TresdeuTV

SORPRESA! Recuperem els arxius de l’entrevista a La Gossa Sorda quan visitaren Paris.

Producció de la Revista Tresdeu.com
Agraïments: Dani Monfort i Javi Ivànyez.


AVÍS LEGAL I SOBRE ELS DRETS
Ni la revista Tresdeu ni TresdeuTV són propietaris de la música o les imatges utilitzades, i no les utilitzarà amb ànim de lucre ni en perjudici dels seus propietaris. Aquest vídeo s’acull a la classificació de contingut ‘fair use’.

DISCLAIMER
Neither Tresdeu magazine nor Tresdeu TV are the owners of the music and images used, and will not use them for profit or detriment of their owners. This video is classified as a ‘fair use’ content.

Related Posts