LECTOESCRIPTURA. Audició i llenguatge. Educació primària.

Amb aquest joc posem en pràctica la consciència fonològica. El vídeo va dirigit a l’alumnat iniciat ja en el principi alfabètic d’associació de fonema-grafema i a primers lectors. També i especialment per a xiquetes i xiquets amb dislèxia i dificultats en la lectoescriptura.
Alumnat d’Audició i llenguatge, de Pedagogia terapèutica, de Primària i de Compensatòria.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.