La xarxa de clavegueram

En aquest tram del cardo minor s’han trobat una dotzena de clavegueres secundàries que desguassaven en el col·lector principal i embornals.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.