La Teoria del Tot. Singularitats Històriques amb Joan (1)

Vídeo del per què de tot plegat. No commercial purposes.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.