La romanització

Els romans desembarquen a les nostres costes l’any 218 aC i s’assenten a la franja costanera de la península Ibèrica creant ciutats de bell nou i noves explotacions agràries anomenades vil·les.

Related Posts