La psicoeducació per prevenir l’impacte psicològic de la COVID-19 en professionals sanitaris d’AP

La pandèmia ha constituït una situació extraordinàriament estressant per als professionals sanitaris i ha generat un impacte en forma de malestar psicològic i d’aparició de diversos trastorns mentals.

Això ha fet necessari pensar en eines per a les i els professionals sanitaris, per poder gestionar la situació d’estrès i prevenir o minimitzar les seves repercussions en la salut mental.

L’objectiu del projecte és dissenyar, posar en marxa i avaluar una intervenció psicoeducativa grupal orientada a prevenir les conseqüències negatives de la pandèmia.

L’acció s’emmarca en el Programa de benestar emocional a l’Atenció Primària, recentment promogut pel Departament de Salut, que s’ha començat a dur a terme en tots els centres d’atenció primària de l’ICS.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.