La mediació: com treballar-la amb models de tasques orals i escrites

Es tracta del vídeo de continuació de l’explicació teòrica de la mediació. Es mostren diverses tasques de mediació oral i escrita seguint el model aproximat previst per a les Proves de Certificació d’EOI de valencià nivells C1 i C2 a partir de juny de 2020. Exemples extrets del web ainamonferrer.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.