La lluita contra l’absentisme escolar: quina és la situació a Catalunya? – Maribel Garcia

Com és l’absentisme escolar a Catalunya?
Què s’ha fet per afrontar-lo fins ara?
Pot agreujar-se aquesta problemàtica a causa de la crisi de la Covid-19?

Maribel Garcia, investigadora del GRET-UAB, i experta en transicions educatives i abandonament, respon aquestes preguntes en el marc del webinar “Connectar-se amb l’escola: què funciona en la lluita contra l’absentisme escolar”, el dia 7 de maig de 2020.

El webinar va ser organitzat per Ivàlua i la Fundació Bofill com a part del projecte “Què funciona en educació”, una aposta per aportar evidència científica al debat sobre la política i la pràctica educativa, connectant el rigor analític amb els reptes educatius plantejats al nostre país.

https://www.fbofill.cat/projectes/que-funciona-en-educacio-evidencies-la-millora-educativa

#EduEvidències

Related Posts