La funció inversa d’una funció: càlcul amb funcions senzilles

Matemàtiques per a tothom. Procediment explicat pas per pas a través de 7 exemples de com trobar la inversa d’una funció

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.