La funció exponencial a la llegenda dels escacs.

En aquest vídeo es descriuen les matemàtiques que hi ha darrere d’una de les llegendes de l’origen dels escacs.

0:00 Primera part de la llegenda
0:53 Segona part de la llegenda
1:34 Nomenclatura
2:20 Càlcul de grans per casella
4:02 Funció exponencial genèrica
5:22 Sumatori de grans de blat
7:11 Resum i conclusió

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.