LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

Vídeo sobre la dictadura del general Primo de Rivera, dins del tema ESPANYA I CATALUNYA AL SEGLE XX.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.