La batalla de l’equitat i la qualitat es decidirà en l’àmbit del temps lliure – Carles Barba

En Carles Barba, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» ( rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), assenyala el temps lliure com un factor més que important pel que fa a l’educació dels nens al llarg i ample de la vida, ja que l’educació no s’acaba a l’escola sinó que forma part de l’itinerari vital. @CarlesBarba @fundesplai

El temps de lleure recull un seguit de valors, actituds i competències que els nens segurament no puguin adoptar a l’escola, a més d’altres qüestions com són el treball en equip, el fet d’ escoltar i ser escoltats, respectar, resoldre conflictes, socialitzar-se, entre altres.

Aquest temps que els nois i noies dediquen a fora de l’escola amb nois i noies d’altres centres educatius, de diferents nivells, diferents edats i diferents interessos formen un nou espai de convivència per a ells. Un nou espai amb intel·ligències múltiples.
És cert que l’escola està garantida fins els setze anys de manera gratuïta però, per contra, això amb el temps lliure no passa. Sinó que el temps de lleure és un espai on es produeix desigualtat, perquè la societat és desigual. És on apareixen els valors socioeconòmics, que influenciaran en els nois i noies segons allò que les seves famílies els hi puguin oferir pel que fa a oportunitats, activitats extraescolars i/o vacances.

Hi juguen un paper molt important, també, les polítiques públiques ja que generalment estan centrades en l’àmbit escolar i en el seu reglament, però no tant en les famílies i en aquest espai de lleure. Aquestes, doncs, es centren de manera quasi bé exclusiva en el sistema educatiu escolar reglat.

El repte que es plantegen, des de Centre Esplai, és el de poder garantir una educació a temps complet per a tots els infants per així guanyar la batalla de l’equitat educativa.
«Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO.

Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats.

Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codm…. #Edupost2015

Related Posts