La Base Starkiller està construida sobre Illum? | Darth Segador

En aquest vídeo parlo sobre la teoria que la Base Starkiller estigui construida sobre el planeta Illum, a més a més, dic la meva opinió sobre Els últims Jedi.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.