La banca de proximitat: banca social i cooperativa

Vídeo formatiu corresponent al capítol 5.3 del llibre #emprenedoria #sostenible sobre la banca de proximitat. S’explica el concepte de banca de proximitat, les seues característiques i els diferents tipus de banca de proximitat i social: banca cooperativa o cooperatives de crèdit i caixes d’estalvis.
Miniatura elaborada per Vanessa Gatbsy: https://www.youtube.com/channel/UCxGkY1pGEYw2XlWh6oPMbMA Veure també:
– Presentació llibre Emprenedoria Sostenible: https://youtu.be/vKGU-5W9_l4 – Emprenedoria i sostenibilitat: https://youtu.be/0EPiQkHvkiM
– Les persones emprenedores: https://youtu.be/_9Fzcfd8-Sg
– Creativitat i idea de negoci sostenible: https://youtu.be/9uJLI-G7viY
– El pla de negoci sostenible: https://youtu.be/EnNRuuCOw_s
– L’emprenedoria social: https://youtu.be/O5DXWAmhNFM
– L’empresa social: https://youtu.be/PP0YV55QYyM
– La creació de valor: https://youtu.be/z6Jn1Dsu_bQ
– El model Canvas de triple capa: https://youtu.be/zWHwQOPgeDg
– La gestió sostenible de la innovació: https://youtu.be/dBHvOkiHLi8
– La innovació estratègica: https://youtu.be/242c3d2S_0I
– La Matriu d’ambició de la innovació: https://youtu.be/OZ9q6i2A7Vw
– Lean Startup: models innovadors de negoci https://youtu.be/dpMJKrTtyB0
– Finançament de noves empreses: fonts tradicionals i micro-crèdits: https://youtu.be/dOMoGWzvtY0
– Finançament en temps de crisi: https://youtu.be/b8QPbUh26AE

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.