Kernel o configuració electrònica simplificada.

Explicació de com fer el kernel o una configuració electrònica simplificada, que ens servirà per no haver d’escriure tots els orbitals de l’àtom, i serà molt útil pels àtoms amb molts electrons.
Per fer-ho haurem d’escriure el gas noble previ a l’àtom i la resta d’orbitals que faltin.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.