ISS SSTV

EA3IGB ens presenta el shack de ràdio rebent l’Estació Espacial Internacional ISS en la modalitat SSTV (Televisió d’Escombrat Lent) amb l’antena Moxon manofacturada per ell mateix.

Related Posts