Interpretar enunciats de substatius i analitzat_llatí I_batx. Distància Antoni Maura

He creat aquest vídeo amb l’Editor de vídeo de YouTube (http://www.youtube.com/editor)

Related Posts