Integrals definides ( Càlcul d’àrees )

Presentació de les Integrals definides. Llei de Barrow. Càlcul d’àrees.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.