Instal·lació de les Memòries RAM V2 – Hardware

Nova versió sobre la instal·lació dels mòduls de memòria RAM en una Placa Base. En aquesta animació veuràs diferents tipus de configuracions de memòria, depenent del nombre de sòcols que té una placa base i el nombre de mòduls disponibles.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.