Inserir notes i comentaris en una presentació multimedia

Videotutorial que mostra com introduir notes i comentaris en una presentació multimèdia realitzada amb el Libreoffice Impress

Related Posts