Inserció d’imatges al Writer

Videotutorial que mostra com introduir imatges a un documents de text de Writer i les opcions per modificar diferents paràmetes de la imatge

Related Posts