Inserció de comentaris al Llibreoffice Writer

Videotutorial que mostra com introduir comentaris al Libreoffice Writter

Related Posts