Iniciació a Ajax i JSON per a novells en 7 minuts

Com funcionen els JSON, com permeten comuncar-se a aplicacions FrontEnd escrites en JavaScript executades des del navegador amb aplicacions BackEnd (executades als Servidors).

Veiem a la pràctica com funciona, emprant les Web Developer Tools.

Related Posts