Infografia 5: Vapor i nació

Al llarg del segle XVIII, un cop superada la desfeta de 1714, Catalunya va viure un període de creixement econòmic que va posar les bases de la transformació industrial. L’especialització agrària, el comerç exterior i l’aparició de les manufactures de cotó i lli van ser algunes de les claus d’aquest procés. El paisatge català es va anar omplint de vapors, fàbriques i colònies tèxtils, configurant un nou model econòmic que va transformar el territori i la societat. El creixement industrial va consolidar la burgesia industrial catalana, que serà decisiva en l’impuls del catalanisme polític i el modernisme.

Museu d’Història de Catalunya
https://memoriadunpais.mhcat.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCbtb5l7JPvFT5b1xbIc5evQ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.