Inequació amb els 2 membres amb valor absolut

Tot i que aquest exercici també es podria fer pel mètode de “punts crítics i escenaris”, en aquesta ocasió l’he fet elevant els 2 membres al quadrat, perquè és un mètode alternatiu i, en aquest cas, més ràpid.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.