Indemnització per presó preventiva | Acusat Innocent | Pres Innocent | Tribunal Suprem | Advocat

Indemnització per presó preventiva | Acusat Innocent | Pres Innocent | Tribunal Suprem | Advocat
Fins avui era gairebé impossible que l’estat espanyol reconegués el dret a indemnització a un pres innocent, que reconegués els seus errors judicials i pagués per ells als afectats. Sembla incomprensible que en un estat democràtic i de dret, obtenir una indemnització per presó preventiva després de ser declarat innocent fora tasca inviable, el mateix que haver estat pres per una condemna per sentència i després de ser absolt o declarat innocent.

El tribunal constitucional al juny de 2019 ha dictat sentència per la qual es modifiquen els requisits per poder accedir a aquesta indemnització i fer-la raonablement possible. El Tribunal Suprem ja ha dictat una sentència per la qual concedeix a un pres preventiu que havia estat gairebé un any a la presó prenventiva una indemnització després de ser declarat innocent, després d’obtenir l’absolució dels càrrecs pels quals va ser acusat. Hem avançat, però no cal felicitar el Tribunal Suprem per fer les coses a mitges o mal fetes. Quan en Sentència es concedeix a un acusat innocent i pres preventiu una indemnització per presó preventiva de 3000 Euros després d’haver passat un any a la presó, es retrata davant el món com un enganyabadocs, un tribunal ridícul. En fi, és el que hi ha …..

Salutacions i gràcies pel teu temps

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#tribunalsuprem #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.