Idees per a elegir el fil conductor de la Programació Didàctica | Teresa Patapum

Hola Patapums! Hui vos porte un vídeo en el que vos done unes pautes que jo vaig seguir per a fer la meua Programació Didàctica. Espere que vos servisquen d’ajuda!

Link al noticiari de 2 profes en apuros: https://bit.ly/2RZYUZ0

#oposicions #ProgramacióDidàctica

Instagram: @patapumpampam

Contacte: patapumpampam@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.