Homeworld: Deserts of Kharak, part 5 – A la caça d el’Ashoka

Finalment interceptem l’Ashoka, es prepara una gran batalla…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.