Guineu de CycloCat

Anunci de la campanya de micro-mecenatge per a finançar el projecte Guineu.

La Guineu de CycloCat ha de ser un programari enrutador que permeti editar rutes segures personalitzades usant els tracks segurs de CycloCat.

Ens vols ajudar a que la Guineu sigui una realitat?

https://vkm.is/guineucyclocat

CycloCat és una iniciativa privada sense ànim de lucre que classifica i documenta els camins segurs per a poder-se moure en bicicleta per Catalunya traçant una xarxa interurbana. Tota la informació esta disponible a la web www.cyclocat.cat
Mes de 1500Km que permeten al 95% de la població de Catalunya moure’s en bicicleta entre poblacions amb els criteris de “mínim desnivell i màxima seguretat”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.