GIR d’un PLA – Concepte i construcció – Moviments – Dièdric directe

Després de veure en el vídeo anterior com girar una recta o segment, en aquest vídeo s’explica com girar un pla genèric, triangular, amb l’objectiu de posar-lo en una posició favorable i així aconseguir tenir-lo en la seva veritable magnitud.

Depenent del tipus de pla, el procediment serà diferent.

PLANS PERPENDICULARS a un pla de projecció.
Un pla perpendicular a un pla de projecció és aquell en que la projecció dels punts en una de les projeccions estan tots alineats, per tant, el pla és perpendicular al pla on estan alineats.

Imaginem un PLA TRIANGULAR VERTICAL, els punts estan alineats al PH, llavors en aquest pla fem girar dos dels punts del pla respecte el tercer fins que estan tots alineats en la direcció paral·lela a la línia de terra, perpendicular a les línies de correspondència, per tant, convertim el pla vertical en un PLA FRONTAL, i aconseguirem tenir-lo en veritable magnitud.
Recordem que si fem el gir en el pla horitzontal, al representar els nous punts en el pla vertical, els punts mantindran la mateixa cota dels punts abans de girar-los.

PLANS OBLICS
Utilitzant un gir no podem aconseguir tenir el pla en veritable magnitud, això ho aconseguirem amb els abatiments (és un altre tipus de moviment), per tant haurem de fer dos girs per aconseguir-ho.
El primer gir ens servirà per aconseguir que el pla sigui perpendicular a un dels plans de projecció.
El segon gir podrem fer servir el mètode anterior explicat.

COM ACONSEGUIR QUE UN PLA OBLIC SIGUI PERPENDICULAR a un pla de projecció?
Doncs haurem d’utilitzar una recta horitzontal o una recta frontal que pertanyi al pla, dependrà de a quin pla volem fer el gir.

PROCEDIMENT per convertir un PLA OBLIC en un PLA DE CAIRE.
Introduïm una RECTA HORITZONTAL en el pla, recordeu que s’ha de representar la projecció vertical (igual cota) fent una línia perpendicular a les de correspondència i baixar els punts de tall amb el pla en el pla horitzontal i tenim la seva projecció horitzontal en veritable magnitud.
Ara es tracta de girar la projecció horitzontal de la recta horitzontal, que esta en VM, fins a convertir-la en una recta de punta, perpendicular al pla vertical i quan tracem els punts en el pla vertical veureu com el pla és de caire.
Després fem un altre gir en el pla vertical i obtindrem el triangle en veritable magnitud.

INDEX
00:00 Resum del què treballarem
00:39 Gir d’un PLA VERTICAL
05:38 Gir d’un PLA de CAIRE
11:55 Gir d’un PLA OBLIC
13:01 Incorporació d’una RECTA HORITZONTAL del pla
14:28 Gir de la recta horitzontal fins tenir-la de PUNTA
20:30 Hem aconseguit transformar el pla a un PLA DE CAIRE
21:03 Fem el gir del PLA de CAIRE fins a tenir-lo horitzontal
23:55 RESUM del que hem fet

Espero que aquests vídeos que us comparteixo us facin servei, si creus que hi ha alguna errada o vols suggerir alguna millora, t’agrairia que em deixis un comentari.

Ens veiem pel canal.

Josep Iglesias

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.