Funcions quadràtiques

Hi explic què és i com es representa gràficament una funció polinòmica de segon grau.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.