format index capceleres i peus en un text

Com arreglar un text amb writer. També posarem un índex.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.