Ford Escort Mk1 RS 1600 // Project Cars // El REI del Nords #27

Twitter: https://twitter.com/Alvamoll7_Racer
Taula de temps: https://drive.google.com/file/d/1wABh5QW5TTuKiCQDu5qzo6q2YuhX7KBV/view?usp=sharing

0:00 Intro
0:38 Especificacions
1:27 Onboard
11:23 Repetició
20:23 Taula de resultats
22:35 Sorteig pròxim capítol
23:52 Acomiadament

Related Posts