Fonologia i dialectologia catalanes III: regles i processos fonològics

Apunts de les classes de Català de la Universidade de São Paulo. Professora Aina Monferrer-Palmer. Recuperacions de les classes perdudes durant els mesos de maig i juny de 2016 per causa de la vaga.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.