Flaytos l’astronauta #3 – Ei que ens pasem als rastafaris!

Cambiem de mod del Industrial craft al immersive immersive engineering per tal de produir RF! Un mod que no habia tocat mai!
Acoseguiré que funcioni o men vaig a per una bicicleta estàtica?.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.