Fins i fins a en valencià. Exemples i usos (sense explicacions pesades)

Explicació amb exemples dels usos de “fins” i de “fins a” per als nivells de valencià B2, C1 i C2 del MECR.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.