Explicant la situació de mobbing que he sofert en els últims temps.

En aquest vídeo he intentat buidar-me i obrir-me a vosaltres explicant la situació de mobbing laboral a la que he estat sotmés en els últims temps. Espero que serveixi per a ajudar a altra gent en situacions similars i si necessiteu algú que us escolti o us aconselli podeu contactar amb mí.

#mobbing #mobbinglaboral #salutmental #català #cat #senseembuts

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.