Experiència APS – L’hora del conte

Estudiants del Grau d’Educació Infantil de la Universitat de Barcelona dinamitzen “L’hora del conte” de la Biblioteca de Sant Adrià de Besòs. Posen en pràctica continguts curriculars, prenen contacte amb infants i donen suport en aquesta activitat.
Més informació:
www.aprenentatgeservei.cat
@apscatalunya #aprenetatgeservei #APS

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.