Experiència APS- Conecta Joven

“Conecta Joven” és un projecte de Fundesplai (https://fundesplai.org) nascut al 2006 en el qual joves d’entre 16 i 19 anys de tot l’Estat espanyol acompanyen a persones adultes en un itinerari formatiu de capacitació en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació – TIC, sota la supervisió d’una persona dinamitzadora que dirigeix el procés de captació de joves, formació i seguiment. Aquesta figura pertany habitualment a una entitat social del territori i es coordina amb els tècnics de Fundación Esplai creant xarxa i fomentant el treball comunitari.

L’objectiu educatiu del projecte és l’alfabetització digital de les persones adultes i també immigrants en risc d’exclusió social. Darrerament s’han incorporat formacions en temes d’ús responsable d’Internet adreçades a preadol·lescents, i també de l’ús de tecnologies mòbils.

Les entitats posen en marxa les accions formatives a partir d’un disseny instruccional proporcionat per Fundación Esplai i que inclou també els materials d’aprenentatge, la metodologia, i formacions específiques per als joves i les persones dinamitzadores. El projecte funciona amb calendari escolar i inclou una trobada anual a finals de maig de tots els participants.

Com funciona?

El programa es desenvolupa de setembre a juny de cada any en les següents fases successives:

1. Formació de responsables
2. Acord amb IES i CEIP
3. Difusió i captació de joves
4. Formació de joves
5. Difusió de les accions formatives i captació de persones adultes i gent gran
6. Cursos per a persones adultes i gent gran dinamitzats per joves
7. Avaluació
8. Trobada estatal de joves participants

Què volem?

Educar joves en la participació i la construcció responsable de la seva comunitat.

– Formar joves, persones adultes i gent gran en alfabetització i competències digitals actuals i l’ús responsable i crític de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
– Promoure un envelliment actiu de les persones de més edat.
– Millorar les possibilitats d’ocupabilitat dels joves participants.

Per a més informació:
www.conectajoven.org
conectajoven@conectajoven.org
facebook.com/conectajoven
www.youtube.com/conectajoven
@e_inclusion #conectajoven

www.aprenentatgeservei.cat
@apscatalunya
#aps #aprenentatgeservei

Related Posts