Eutanàsia | Dret a morir | Existeix el dret a la mort digna? | Lleis d’eutanàsia en el món | Advocat

Eutanàsia | Dret a morir | Existeix el dret a la mort digna? | Lleis d’eutanàsia en el món | Advocat
Eutanàsia, el dret a morir dignament sobre el qual actualment diversos països deliberen. Es diu que el dret a morir dignament és un dret fonamental, un dret humà, però des del punt de vista jurídic només són drets fonamentals els que estan reconeguts en les convencions internacionals i les constitucions dels països. Ens plantegem si l’Eutanàsia, si aquest dret a la mort digna és o no un dret reconegut, o si és un dret natural, propi de la persona individual a la llum de les regulacions internacionals existents en l’actualitat sobre l’eutanàsia, o si potser és suficient la despenalització de l’eutanàsia, i fins a quin límit o en quins supòsits l’eutanàsia està despenalitzada.
Eutanàsia activa, eutanàsia passiva, ortotanàsia, rebuig de tractament mèdic. Són termes dels quals no es parla. Només parlem d’eutanàsia en general, però en quins termes està despenalitzada en altres països, i quin tipus d’eutanàsia està permesa.
Expliquem en què consisteixen els diferents tipus d’eutanàsia, l’eutanàsia activa, l’eutanàsia passiva i la ortotanàsia. Expliquem si els països que tenen regulada o permeten l’eutanàsia, permeten qualsevol classe i per a quin tipus de sofriment. Eutanàsia per a malalts incurables que no pateixen dolor físic, eutanàsia per als malalts incurables que pateixen psíquicament, eutanàsia només per a malalts terminals. No es tracta només d’eutanàsia, sinó de quins són els límits que ha de tenir i de protegir la vida davant dels abusos possibles, el que fa molt difícil conjugar el dret a morir, o el dret simple a morir amb el dret protegit i fonamental a la vida.
Salutacions, gràcies pel teu temps.

Més informació a http://ruaixvanaarle.com o trucant al telèfon 93 444 84 94
Diari Més
Diari Més Tarragona
Diari Més Camp
Diari Més Ebre
Diari Més Penedès
Diari Més Costa Daurada
Diari Més Digital
Advocats Barcelona
Advocats Barcelona
Advocats Lleida
Advocats Girona
Advocats Tarragona
Advocats Internet
Advocats Online
Advocats Youtube

*** SUBSCRIU-TE ***
Si tens dubtes legals o vols entendre des d’un punt de vista jurídic notícies I temes d’actualitat. Un llenguatge accessible per entendre principis i normes del Dret mercantil, Dret Civil, Dret Penal, Dret laboral, etc.

*** FES LES TEVES CONSULTES I SUGGERIMENTS ***
Deixa un comentari si tens qualsevol dubte sobre aquest vídeo o si vols fer un suggeriment per a propers vídeos.

*** SEGUEIX A RUAIX EN XARXES SOCIALS ***
https://twitter.com/JSRuaix
https://www.facebook.com/josep.serraruaix
https://www.instagram.com/ruaix.vanaarleabogados/
https://twitter.com/ruaixvanaarle
https://plus.google.com/100654059317501122875

HASHTAGS:
#eutanasia #mortdigna #mortdigna #advocat #advocatbarcelona #advocats #advocatsbarcelona

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.