Europa en el segle XVII

L’Europa del segle XVII va estar plena de dificultats, amb una greu crisi econòmica i demogràfica. Malgrat això, també es van donar canvis molt importants: sorgiran noves potències econòmiques que van afavorir el comerç colonial, tot obrint camí a noves teories econòmiques i noves formes de producció. Com hem vist en els vídeos anteriors també va ser un temps de grans conflictes entre monarquies absolutes i enfrontaments religiosos. I el gran conflicte europeu, la Guerra dels 30 anys, que acabarà amb la signatura de la Pau de Westfalia i iniciarà una nova etapa de relacions polítiques i de certa llibertat religiosa al continent.

Els objectius que treballarem en aquest vídeo, seran els següents:

Explicar les característiques de l’economia i la societat del segle XVII.

Conèixer el sistema econòmic del mercantilisme.

Identificar els aspectes més significatius de l’Europa de l’absolutisme.

Comprendre els principis de la monarquia absoluta i com s’organitza el poder.

Esteu preparats? Comencem!

Related Posts