Estudi de la immigració a Catalunya, anys 60 i 70. Salvador Cardús

Col·lecció de vídeos que expliquen la història de la Fundació Jaume Bofill a través dels seus protagonistes.